# Консултация за управление на профил/и в социалните мрежи

 • Анализ колко ефективно се използва даден профил в социалните мрежи – Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest и LinkedIn
 • Изготвяне на детайлен план
 • Изпълнение и управление на заложения план
 • Получаваш детайлен отчет за ключовите индикатори за ефективност, които предоставя всяка социална мрежа

# Управление на Facebook & Instagram реклама

 • Анализ на Facebook страницата и Instagram бизнес профил
 • Създаване на план за оптимизация на Facebook страницата/Instagram профила
 • Планиране, изпълнение и управление на Facebook & Instagram кампания през целия период
 • Изготвяне на детайлен отчет и анализ за изпълнението на кампанията

* клиентът има достъп до акаунта и може да види изпълнението и показателите на кампанията в реално време

# Маркетинг консултации и управление на кампания

 • Анализ на силните и слаби страни на профил/ите в социалните мрежи
 • Оптимизация на профила в социалната мрежа, в която ще се стартира кампанията с цел да бъде достатъчно силен и активен бранда
 • Изготвяне на стратегия за кампанията
 • Изпълнение и управление на кампанията през целия период
 • Получаваш детайлен отчет за кампанията и анализ на ключовите показатели

*оптимизацията на бизнес страницата/профила не се налага, ако е достатъчно добре управляван

# Разработване на стратегически маркетинг в социалните мрежи

 • Разработване на цялостна маркетингова стратегия за управление на профилите/страниците в социалните мрежи и интеграцията им с уеб сайта на базата на анализ на профилите, сайта и конкурентната среда
 • Изготвяне на тактически маркетингов план
 • Изпълнение и управление на процеса на внедряване на стратегията
 • Анализиране на резултатите на различни етапи от внедряването на стратегията
 • Изпълнение и управление на кампанията през целия период
 • Получаваш детайлен отчет за кампанията и анализ на ключовите показатели
 • Предоставяне на консултации през целия период

Цена на консултантски час – 85 лв. без ДДС
Броят на консултантските часове зависи от степента на развитие на профила/страницата в социалната мрежа, нуждите от маркетингова стратегия и от мащабите на кампанията, която се планира.

Facebook & Instagram реклама – комисионна за управление на кампанията – 25% от рекламния бюджет, мин. 400 лв. без ДДС

За запитване:

е-мейл: maria@socialladybug.com
Телефон: 087 899 79 29
www.facebook.com/SocialLadybugMarketing
@SocialLbug