4-те инструмента за добър имидж във Facebook

4-те инструмента за по-добър имидж във Facebook

Един ключов, но често подценяван елемент в маркетинга и продажбите е да подтикнем външни хора да споделят нещо свързано с нашия продукт/услуга/място. Количественото и качествено натрупване на мнения ще ни позволят по-лесно да привлечеш следващите си клиенти. Ако се озовем на някое непознато място и искаме да хапнем качествена храна, първият ни ориентир е кое заведение е пълно. Не сте ли се нареждали на опашка, за да разберете за какво чакат хората? Последният път така открих най-прекрасните катми в Трявна. Разбира се, в уеб не може да се получи феномена на опашката, но пък има други фактори, които могат да ни доведат повече клиенти. [още...]